Åragatans koloniförening

Områdets storlek: 18,900 m2

Tomtstorlek: 260-470 m2

Antal kolonilotter: 40

Området är inte detaljplanerat

 

 

 

Åragatans koloniförening ligger längs Ringstorpsvägen vid Åragatan. Koloniföreningen huserade ursprungligen på annan plats än idag. Odlarna flyttade till platsen 1945, men koloniföreningen bildades först 1974. Föreningen hade tidigare koloniträdgårdar där Magnus Stenbocksskolan ligger idag. 1967 blev föreningen uppsagd på grund av att Kullavägen skulle byggas. Efter ytterligare 40 år, nämligen 2007 löstes 22 koloniträdgårdar in då den nya, nuvarande Kullavägen byggdes.

Området är Helsingborgs minsta koloniområde. Platsen är indelad i kvarter och på området finns såväl nya som gamla koloniträdgårdar enhetligt uppbyggda. Föreningen har en fantastisk klubbstuga som rymmer upp till ett fyrtiotal personer, såväl som hygienutrymmen samt en lekplats för barnen. Det finns också en verksamhet där handikappade sköter om en koloniträdgård. De flesta kolonister bor i intilliggande bostadsområdet Västra Berga.

De flesta stugorna är små och inga har el indraget. Inom området finns både nyare och äldre stugor, de flesta med gamla fruktträd. På området finns även ädellövträd.

Kulturhistoriskt värde

  • Ursprunglig kvartersindelning, placering av tomter och dess stugor.

  • Spår av den ursprungliga uppdelningen mellan odlings- och prydnadsdel i trädgården.

  • Gamla fruktträd och ädellövträd

  • På området finns både stugor som flyttades hit från äldre områden och stugor som uppförts efter 1945.