Funktion Namn
Ordförande Björn Holmberg    

 

Kassör Göran Ohlsson
Sekreterare Kerstin Andersson

 

Ledamot Lars-Göran Ohlsson

 

Ledamot (Vice ordf.) Edgar Marton