Lotter upprättades 1945

Förening bildades 1974

Koloniområdet 18,900 m2

Tomtstorlekar: 260-470 m2
Antal kolonilotter: 40


Kulturhistoriskt värde


* Ursprunglig kvartersindelning, placering av tomter och dess stugor.

* Spår av den ursprungliga uppdelningen mellan odlings- och prydnadsdel i trädgården.

* Gamla fruktträd och ädellövträd

*Det rika djurlivet är väl bevarat


På området finns både stugor som flyttades hit från äldre områden och stugor som uppförts efter 1945.


Om området


Åragatans koloniförening huserade ursprungligen på annan plats än idag.

Odlarna flyttade till platsen 1945, men koloniföreningen bildades först 1974.
Föreningen hade tidigare koloniträdgårdar där Magnus Stenbocksskolan ligger idag.

1967 blev föreningen uppsagd på grund av att Kullavägen skulle byggas.

Efter ytterligare 40 år, nämligen 2007 löstes 22 koloniträdgårdar in då den nya, nuvarande Kullavägen byggdes.


På området finns både stugor som flyttades hit från äldre områden och stugor som uppförts efter 1945.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna